Klein Limburg

Het begon als een zeer waardevol en prachtig gebied zoals u hieronder kunt zien.

Een bijzondere schoonheid en een prachtig gebied.

Klein Limburg ziet er nu minder fraai uit dan in het verleden het geval was. Voor zover het oog reikt heel veel onkruid zoals zuring, distels en brandnetels. Volgens Natuurmonumenten duurt het een aantal jaren voordat er sprake is van een verbetering. Vanwege de intensieve bemesting door de landbouw is aanvankelijk een toename van onkruid te verwachten. Na enige jaren zonder bemesting treedt een verschraling op en zal het onkruid minder worden.

De bewoners houden vooralsnog hun hart vast voor de toekomst.

Geplaatst in actueel.