Landinrichtingsplan Haarzuilens

Als gevolg van de in 1993 door het Rijk vastgestelde Structuurschema Groene Ruimte is het landinrichtingsplan Haarzuilens ontwikkeld. Dat is verder uitgewerkt in het Gebiedsperspectief Groot Groengebied Utrecht dat in september 1996 door de provincie is vastgesteld. Het groengebied Haarzuilens is daarin opgenomen als een van de vier groengebieden in de provincie.

Het groengebied Haarzuilens beslaat 445 hectare en moet hoofdzakelijk uit bos-, recreatie- en natuurterrein gaan bestaan. In 2003 is het Gebiedsperspectief Recreatief Groen Stadsgewest Utrecht vastgesteld dat voorziet in nog 117 hectare extra recreatiegroen. Al deze plannen zijn verwerkt in een voorontwerp landinrichtingsplan Haarzuilens van augustus 2003. Dit voorontwerp heeft geleid tot een stroom van inspraakreacties. Uiteindelijk heeft de provincie Utrecht in mei 2006 het definitieve landinrichtingsplan Haarzuilens vastgesteld. Op detailniveau kan het plan nog op bepaalde punten worden bijgesteld.  De gebieden Klein Limburg en Wielrevelt zijn inmiddels gerealiseerd. Het Hamlaangebied wordt momenteel gerealiseerd. De overige gebieden van het landinrichtingsplan Haarzuilens (Parkbossen en de Rivier) zullen als gevolg van het besluit van de regering Rutte om vanaf 2011 vrijwel geen geld meer ter beschikking te stellen voor recreatie om de stad (RodS) waarschijnlijk slechts ten dele worden uitgevoerd.

De stichting Vrienden van de Joostenlaan heeft diverse inspraakreacties op het landinrichtingsplan ingezonden. Daarin zijn onder  meer de volgende aspecten aan de orde gesteld:
– verkeer;
– parkeerplaatsen;
– de uitbreiding van de golfbaan;
– de uitplaatsingsplannen van de gemeente Utrecht in relatie tot het landinrichtingsplan (begraafplaats, maneges).

De Stichting is vertegenwoordigd in de contactencommissie. Ook afgevaardigden van de wijkbewonersorganisaties De Kern en Hoor de Haar uit Vleuten en Haarzuilens zijn vertegenwoordigd in de contactencommissie. In deze commissie komen alle aspecten van het landinrichtingsplan aan bod. De leden van de commissie fungeren als klankbord voor  de bewoners.

Geplaatst in actueel.