Voortgang landinrichtingsplannen

Het kabinet Rutte had aanvankelijk besloten geen geld meer uit te trekken voor recreatie om de stad (RodS). Na de val van het kabinet Rutte is in het zogenaamde Kunduz-akkoord besloten om alsnog een bedrag van  200 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de ontwikkeling van natuur en recreatie. Nog onduidelijk is hoe deze middelen per provincie zullen worden verdeeld. Vervolgens moet worden afgewacht hoeveel geld de provincie Utrecht uiteindelijk alsnog beschikbaar stelt voor de uitvoering van een deel van de plannen in het gebied rond Haarzuilens.

De Stichting heeft in november 2010 een brief geschreven aan de provincie Utrecht waarbij aan de provincie een aantal alternatieve voorstellen worden gedaan.  Wij zijn als Stichting van mening dat in ieder geval de recreatieve fiets- en wandelpaden in het gebied rond Haarzuilens verder moeten worden aangelegd met de nodige recreatieve voorzieningen. De RodS kan veel goedkoper worden uitgevoerd dan in het verleden het geval was, indien de resterende gronden zoveel mogelijk in beheer van de boeren wordt gelaten.

Op  6 juni 2012 is het Wielrevelt feestelijk geopend. Op 17 juni 2014 is het Hamlaangebied officieel geopend als recreatiegebied.

Geplaatst in actueel.