header-952x216

De Rivier

Plangebied de Rivier wordt begrensd door de Hamtoren met toegangsweg (Hamlaan) aan de oostkant, de spoorlijn Woerden-Utrecht aan de zuidkant, de Breudijk (overgaand in de Rijndijk) aan de westkant en de Parkweg aan de noordkant. Centraal in het  plangebied liggen de riviertjes de Heijcop en de Bijleveld, waaraan het plangebied de naam de Rivier ontleent.
De inrichting van dit gebied is onderdeel van de inrichting van het  natuur= en recreatiegebied dat rondom Leidsche Rijn wordt aangelegd. Hiervan zijn ook de omliggende gebieden Parkbos de Haar, Klein Limburg, Wielrevelt en Hamlaan onderdeel.

Het gebied "de Rivier" is in feite de schakel tussen de verschillende recreatieve gebieden.
Vanwege de rijksbezuinigingen zal in dit gebied vooralsnog alleen een fiets- en wandelpad worden aangelegd.

Vanaf het viaduct in de Verlengde Parkweg wordt het fiets- en wandelpad daar direct ten noorden van de spoorlijn aangelegd. Dit pad wordt medio 2015 doorgetrokken tot aan de Bijleveldweg. Vis een stukje van de Bijleveldweg gaat het fiets- en wandelpad vervolgens richting Breudijk. In de toekomst wil DLG het fiets- en wandelpad vanaf de Bijleveldweg ook nog richting Kortjaksepad en Haarlaan doortrekken.

Met de aanleg van dit fiets- en wandelpad hoopt men in 2015 van start te gaan. 

 

 

 

i