Donateur worden

Indien u donateur van de Stichting Vrienden van de Joostenlaan wilt worden dan kunt u zich aanmelden via de contactpagina. De Stichting vraagt hiervoor een min of meer symbolische bijdrage van € 2,- per jaar (meer mag natuurlijk ook) dan wel kunt u een eenmalige bijdrage overmaken.
Uw naam komt dan op een interne lijst met donateurs te staan. Er zijn momenteel 131 donateurs. Het bankrekeningnummer is: NL23RABO0341461660 ten name van Stichting Vrienden van de Joostenlaan.

Na aftrek van de kosten komen de overblijvende gelden ten goede aan het natuur- en recreatiegebied Haarzuilens. Zo heeft de Stichting in 2006 mede dankzij sponsors al vier bankjes geschonken aan Natuurmonumenten, de golfvereniging en kasteel de Haar. Deze bankjes staan in Klein Limburg, bij het Haarpad en in het Zuiderpark.
Later heeft de Stichting een picknicktafel met vier banken ter beschikking gesteld voor het deelgebied Wielrevelt.
Aan kasteel de Haar is ook een zomereik aangeboden. Als laatste bijdrage aan het gebied is dankzij sponsors een kunstwerk geplaatst langs de Joostenlaan. Uw aanmelding als donateur is dan ook meer dan welkom.