header-952x216

winterse hamtoren

Hamlaangebied

In het Hamlaangebied, dat ligt tussen de Hamlaan met de daaraan gelegen Hamtoren, de spoorlijn, de Dorpsstraat, het Odenveltpark  en de dierenweide aan de Ridderhoflaan in de wijk Odenvelt, is een Vinex-watergang, een begraafplaats, speelvelden, een hondenuitlaatplaats,  een ijsbaan, dierenweides aangelegd. Het Hamlaangebied wordt op 17 juni 2014 officieel geopend. 

 

 

 

Openbare begraafplaats
De openbare begraafplaats met rouwcentrum komt ten oosten van de Verlengde Parkweg te liggen tot aan de dierenweide achter de Ridderhoflaan (direct ten noorden van de spoorlijn).  De begraafplaats bestaat uit vijf clusters van grafvelden, een colombarium, een aula en parkeergelegenheid voor 60 auto's. De ingang van de begraafplaats komt te liggen aan de Verlengde Parkweg. Op de lange termijn is een verdere uitbreiding van de begraafplaats mogelijk aan de westzijde van de Verlengde Parkweg. De gemeente Utrecht zoekt nog een exploitant die de begraafplaats wil gaan beheren.

 

 
Pleisterplaats
De pleisterplaats komt ten noorden van de Vleutense wetering die het Hamlaangebied doorkruist en westelijk van de Verlengde Parkweg.   Hier wordt een herberg/pension met 8 kamers gebouwd met terras aan de Vleutense wetering. De geselecteerde horeca-ondernemer (Kannen en Kruiken) gaat vanaf deze locatie fietsen en kano's verhuren. Er ligt al een aanlegsteiger voor kano's en er komt een speeltuin. Hier kan de recreant in de toekomst wat drinken op een terras of gaan kanovaren.  Er zijn 30 parkeerplaatsen bij deze nieuwe pleisterplaats. De voorlopige plannen zijn dat eind 2014 met de bouw van deze pleisterplaats kan worden begonnen.
                                                                                

Met het plan voor het Hamlaangebied heeft de Stichting veel weten te bereiken. De Stichting wilde graag een begraafplaats in dit gebied maar geen crematorium. De Stichting wilde geen manege in dit gebied vanwege de hoge bebouwing voor een binnenbak. Dat zou een verstoring betekenen van de zichtlijnen op de Hamtoren. De Vleutense wetering wordt aan de zuidelijke kant verbreed met een ecologische zone. De zichtlijnen op de Hamtoren blijven grotendeels bestaan. De gemeente Utrecht heeft al deze wensen uiteindelijk ingewilligd. 

Als Stichting hebben wij echter steeds aangevoerd dat in dit gebied veel te grote parkeerterreinen worden aangelegd. Er worden drie parkeerterreinen aangelegd voor in totaal 150 auto's. Op een drukke zomerse dag staan er momenteel slechts enkele auto's geparkeerd.